logo

Lisensbestilling:

Fornavn :
Etternavn :
Fødselsdato DD/MM/ÅÅÅÅ :
Standard /utvidet lisens? :
E-Post :
Mobil :
Adresse :
Postnummer :
Poststed :
Kjønn M/K :

Standard lisens = Laveste nivå på Forsikring.
Utvidet lisens = Høyeste nivå på Forsikring, anbefalt.
Skal du sykle i andre klasser enn aldersklassen din må dette opplyses om (f.eks. Elite)
Denne sendes som et vedlegg til Turid Lindheim Nilsen tulindhe@online.no
For å løse lisens må du være tilknyttet SolaCK og betalt medlemsskap.
Lisens sendes ut fortløpende etter betaling. Lisensen kan også hentes ut av den enkelte på minidrett.no etter betalt faktura.
Link til NCF bestillingssystem for lisens

Login